Segons un últim estudi de Wolkswagen quasi la meitat dels conductors porten els objectes deslligats al vehicle, només un de cada tres fan servir els compartiments per guardar-los. Aquests objectes en cas de col·lisió o de frenada brusca al no anar lligats i amb la força de la inèrcia del…