La DGT, en algunes províncies, està realitzant proves pilot del nou sistema CAPA. A causa que el sistema actual de quotes no està emparat per la legalitat, la DGT proposa aquest nou sistema, vinculat als percentatges d’apte en comparació amb la mitjana provincial. Inicialment a l’autoescola se li assigna un…