POLÍTICA DE PRIVACITAT

Autoescola Matadepera S.L , en aplicació de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, s'informa que les dades personals que es recullen a través dels formularis del Lloc web: www.autoescolamatadepera.cat s'inclouen en els fitxers automatitzats específics d'usuaris dels serveis d’ autoescola, formació per la conducció.

La recollida i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal té com a finalitat el manteniment de la relació comercial i l'acompliment de tasques d'informació, formació, assessorament i altres activitats pròpies d’ Autoescola Matadepera S.L 

Aquestes dades únicament seran cedides a aquelles entitats que siguin necessàries amb l'únic objectiu de donar compliment a la finalitat anteriorment exposada.

Autoescola Matadepera S.L  adopta les mesures necessàries per garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades d'acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació dels mateixos.

L'usuari podrà en qualsevol moment exercitar els drets d'accés, oposició, rectificació i cancel·lació reconeguts en el citat Reglament (UE). L'exercici d'aquests drets pot realitzar el propi usuari a través de correu electrònic a: Autoescola Matadepera S.L a l'adreça: Passeig 22 de juliol, 406 08221 Terrassa

L'usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes, i es compromet a mantenir-les actualitzades, comunicant els canvis a Autoescola Matadepera S.L 

Finalitat del tractament de les dades personals:

Amb quina finalitat tractarem les teves dades personals?

A Autoescola Matadepera S.L., tractarem les teves dades personals demanades a través del lloc web: www.autoescolamatadepera.cat, amb les següents finalitats:

1. En cas de contractació dels béns i serveis oferts a través de, per mantenir la relació contractual, així com la gestió, administració, informació, prestació i millora del servei.

2. Enviament d'informació sol·licitada a través dels formularis disposats a

3. Remetre butlletins (newsletters), així com comunicacions comercials de promocions i / o publicitat de i del sector.

Et recordem que pots oposar-te a l'enviament de comunicacions comercials per qualsevol via i en qualsevol moment, remetent un correu electrònic a l'adreça seccio02@autoescolamatadepera.cat

Els camps d'aquests registres són d'ompliment obligatori, sent impossible realitzar les finalitats expressades si no s'aporten aquestes dades.

Per quant de temps es conserven les dades personals recollides?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o no demanis la seva supressió i durant el termini pel qual es puguin derivar responsabilitats legals pels serveis prestats.

Legitimació:

El tractament de les teves dades es realitza amb les següents bases jurídiques que legitimen el mateix:

1. La sol·licitud d'informació i / o la contractació dels serveis d’Autoescola Matadepera S.L., llurs termes i condicions es posaran a la teva disposició en tot cas, de forma prèvia a una eventual contractació.

2. El consentiment lliure, específic, informat i inequívoc, del qual t’informem posant a la teva disposició la present política de privacitat, que després de la lectura de la mateixa, en cas d'estar conforme, pots acceptar mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, com el marcat d'una casella disposada a aquest efecte.

En cas que no ens facilitis les teves dades o el facis de forma errònia o incompleta, no podrem atendre la teva sol·licitud, resultant del tot impossible proporcionar la informació sol·licitada o dur a terme la contractació dels serveis.

Destinataris:

Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a, llevat obligació legal.

Dades recopilades per usuaris dels serveis

En els casos en què l'usuari inclogui fitxers amb dades de caràcter personal en els servidors d'allotjament compartit, no es fa responsable de l'incompliment per part de l'usuari del RGPD.

Retenció de dades en conformitat a la LSSI

Autoescola Matadepera S.L.  informa que, com a prestador de servei d'allotjament de dades i en virtut del que estableix la Llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI), reté per un període màxim de 12 mesos la informació imprescindible per identificar l'origen de les dades allotjades i el moment en què es va iniciar la prestació del servei. La retenció d'aquestes dades no afecta el secret de les comunicacions i només podran ser utilitzats en el marc d'una investigació criminal o per a la salvaguarda de la seguretat pública, posant-se a disposició dels jutges i / o tribunals o del Ministeri que així els requereixi .

La comunicació de dades a les Forces i Cossos de l'Estat es farà en virtut al que disposa la normativa sobre protecció de dades personals.

Drets propietat intel·lectual

Autoescola Matadepera S.L és titular de tots els drets d'autor, propietat intel·lectual, industrial, "know how" i tots els altres drets guarden relació amb els continguts del lloc web i els serveis oferts en el mateix, així com dels programes necessaris per a la seva implementació i la informació relacionada.

No es permet la reproducció, publicació i / o ús no estrictament privat dels continguts, totals o parcials, del lloc web sense el consentiment previ i per escrit.

Per a tota actuació que excedeixi el compliment del contracte, l'usuari necessita autorització per escrit per part d’Autoescola Matadepera S.L. , quedant prohibit a l'usuari accedir, modificar, visualitzar la configuració, estructura i fitxers dels servidors propietat d’ d’Autoescola Matadepera S.L, assumint la responsabilitat civil i penal derivada de qualsevol incidència que es pogués produir en els servidors i sistemes de seguretat com a conseqüència directa d'una actuació negligent o maliciosa per part seva.

Propietat intel·lectual dels continguts allotjats

Es prohibeix l'ús contrari a la legislació sobre propietat intel·lectual dels serveis prestats per Autoescola Matadepera S.L.

 i, en particular de:

• La utilització que resulti contrària a les lleis espanyoles o que infringeixi els drets de tercers.

• La publicació o la transmissió de qualsevol contingut que, segons el parer de, resulti violent, obscè, abusiu, il·legal, racial, xenòfob o difamatori.

• Els cracks, números de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulneri drets de la propietat intel·lectual de tercers.

•La recollida i / o utilització de dades personals d'altres usuaris sense el seu consentiment exprés o contravenint el que disposa Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació dels mateixos.

• La utilització del servidor de correu del domini i de les adreces de correu electrònic per a l'enviament de correu massiu no desitjat.

L'usuari té tota la responsabilitat sobre el contingut de la seva web, la informació transmesa i emmagatzemada, els enllaços d'hipertext, les reivindicacions de tercers i les accions legals en referència a propietat intel·lectual, drets de tercers i protecció de menors.

 

L'usuari és responsable respecte a les lleis i reglaments en vigor i les regles que tenen a veure amb el funcionament del servei en línia, comerç electrònic, drets d'autor, manteniment de l'ordre públic, així com a principis universals d'ús d'Internet.

L'usuari indemnitzarà Autoescola Matadepera S.L per les despeses que generés la imputació de la mateixa en alguna causa que fos responsabilitat a l'usuari, inclosos honoraris i despeses de defensa jurídica, fins i tot en el cas d'una decisió judicial no definitiva.

class="western" style="margin-top: 0.02cm; line-height: 150%;"> 

Protecció de la informació allotjada

Autoescola Matadepera S.L.  realitza còpies de seguretat dels continguts allotjats en els seus servidors, però no es responsabilitza de la pèrdua o l'esborrat accidental de les dades per part dels usuaris. De la mateixa manera, no garanteix la reposició total de les dades esborrades pels usuaris, ja que les dades esmentades podrien haver estat suprimides i / o modificats durant el període del temps transcorregut des de l'última còpia de seguretat.

Els serveis oferts, excepte els serveis específics de backup, no inclouen la reposició dels continguts conservats en les còpies de seguretat realitzades per, quan aquesta pèrdua sigui imputable a l'usuari; en aquest cas, es determinarà una tarifa d'acord amb la complexitat i volum de la recuperació, sempre prèvia acceptació de l'usuari.

 

La reposició de dades esborrats només està inclosa en el preu del servei quan la pèrdua del contingut sigui deguda a causes atribuïbles a Autoescola Matadepera S.L.

 

 

Comunicacions comercials

 

En aplicació de la LSSI, Autoescola Matadepera S.L. no enviarà comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o altre mitjà de comunicació electrònica equivalent que prèviament no haguessin estat sol·licitades o expressament autoritzades pels destinataris de les mateixes.

 

En el cas d'usuaris amb els quals hi hagi una relació contractual prèvia, sí que està autoritzat l'enviament de comunicacions comercials referents a productes o serveis d’ Autoescola Matadepera S.L.  que siguin similars als que inicialment van ser objecte de contractació amb el client.

 

En tot cas, l'usuari, després d'acreditar la seva identitat, podrà sol·licitar que no se li faci arribar més informació comercial a través dels canals d'Atenció al Client.

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIó

  1. 1.INFORMACIó GENERAL

La titularitat d'aquest lloc web. www.autoescolamatadepera.cat , (d'ara endavant Lloc web) l'ostenta: Autoescola Matadepera S.L. , proveïda de NIF i les dades de les quals de contacte só n: Passeig del Vint-i-dos de Juliol, 406, 08225 Terrassa, Barcelona

Aquest document (així com tot un altre documents que aquí s'esmentin) regula les condicions per les quals es regeix l'ú s d'aquest Lloc web i la compra o adquisició de productes i/o serveis en el mateix (d'ara endavant, Condicions).

A l'efecte d'aquestes Condicions s'enté n que l'activitat que Autoescola Matadepera S.L. desenvolupa a travé s del Lloc web comprè n:

  • Tots els carnets
  • Compra de packs
  • Compra de prà ctiques

A mé s de llegir les presents Condicions, abans d'accedir, navegar i/o usar aquesta pà gina web, l'Usuari ha d'haver llegit l'Aví s Legal i les Condicions Generals d'ú s, incloent, la polí tica de cookies, i la polí tica de privacitat i de protecció de dades d’Autoescola Matadepera S.L.

En utilitzar aquest Lloc web o en fer i/o sol·licitar l'adquisició d'un producte i/o servei a travé s del mateix l'Usuari consent quedar vinculat per aquestes Condicions i per tot l'anteriorment esmentat, per la qual cosa si no està d'acord amb tot això , no ha d'usar aquest Lloc web.

Així mateix, s'informa que aquestes Condicions podrien ser modificades. L'Usuari é s responsable de consultar-les cada vegada que accedeixi, navegui i/o usi el Lloc web ja que seran aplicables aquelles que es trobin vigents en el moment en què se sol·liciti l'adquisició de productes i/o serveis.

Per a totes les preguntes que l'Usuari pugui tenir en relació amb les Condicions pot posar-se en contacte amb el titular utilitzant les dades de contacte facilitats mé s amunt o, si escau, utilitzant el formulari de contacte.

2. L'USUARI

L'accé s, la navegació i ú s del Lloc web, confereix la condició d'usuari (d'ara endavant referit, indistintament, individualment com a Usuari o conjuntament com a Usuaris), per la qual cosa s'accepten, des que s'inicia la navegació pel Lloc web, totes les Condicions aquí establertes, així com les seves ulteriors modificacions, sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa legal d'obligat compliment segons el cas.

L'Usuari assumeix la seva responsabilitat d'un ú s correcte del Lloc web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:

? Fer ú s d'aquest Lloc web ú nicament per a realitzar consultes i compres o adquisicions legalment và lides.

? No realitzar cap compra falsa o fraudulenta. Si raonablement es pogué s considerar que s'ha fet una compra d'aquesta í ndole, podria ser anul·lada i s'informaria les autoritats pertinents.

? Facilitar dades de contacte veraços i lí cits, per exemple, adreça de correu electrò nic, adreça postal i/o altres dades (veure Aví s Legal i Condicions Generals d'ú s).

L'Usuari declara ser major de 18 anys i tenir capacitat legal per a celebrar contractes a travé s d'aquest Lloc web.

El lloc web està dirigit principalment a Usuaris residents a Espanya. Autoescola Matadepera S.L. no assegura que el lloc web compleixi amb legislacions d'altres països, ja sigui totalment o parcialment.

Autoescola Matadepera S.L. declina tota responsabilitat que es pugui derivar d'aquest accé s, així com tampoc assegura enviaments o prestació de serveis fora d'Espanya.

L'Usuari podrà formalitzar, a la seva elecció , amb Autoescola Matadepera S.L. el contracte de compravenda dels productes i/o serveis desitjats en qualsevol dels idiomes en els quals les presents Condicions estiguin disponibles en aquest Lloc web.

class="P7">

3. PROCé S DE COMPRA O ADQUISICIó DE SERVEIS

Els Usuaris degudament registrats poden comprar en el lloc web pels mitjans i formes establerts. Hauran de seguir el procediment de compra i/o adquisició online d’ Autoescola Matadepera S.L., durant el qual diversos productes i/o serveis poden ser seleccionats i afegits al carret, cistella o espai final de compra i, finalment, fer clic en:

" ".POSAR NOM CASELLA QUE CLIQUEN AL ADQUIRIR UN PRODUCTE

Així mateix, l'Usuari haurà d'emplenar i/o comprovar la informació que en cada pas se li sol·licita, encara que, durant el procé s de compra, abans de realitzar el pagament, es poden modificar les dades de la compra.

Seguidament, l'Usuari rebrà un correu electrò nic confirmant que Autoescola Matadepera S.L. ha rebut la seva comanda o sol·licitud de compra i/o prestació del servei, é s a dir, la confirmació de la comanda. I, si escau, se l'informarà , igualment, mitjançant correu electrò nic quan la seva compra estigui sent enviada. Si escau, aquestes informacions també podrien posar-se a la disposició de l'Usuari a travé s del seu espai personal de connexió al Lloc web.

Una vegada el procediment de compra ha conclò s, l'Usuari consent que el Lloc web generi una factura electrò nica que es farà arribar a l'Usuari a travé s del correu electrò nic. I, si escau, a travé s del seu espai personal de connexió al Lloc web. Així mateix, l'Usuari pot, si així ho desitja, obtenir una cò pia de la seva factura en paper, sol·licitant-ho a utilitzant els espais de contacte del Lloc web o a travé s de les dades de contacte facilitats mé s amunt.

L'Usuari reconeix estar al corrent, en el moment de la compra, de certes condicions particulars de venda que concerneixen el producte i/o servei en qüestió i que es mostren al costat de la presentació o, si escau, imatge d'aquest en la seva pà gina del Lloc web, indicant, a manera enunciativa, però no exhaustiu, i atenent cada cas: nom, preu, components, quantitat, detalls dels productes, o caracterí stiques, manera en el qual es duran a terme i/o cost de les prestacions; i reconeix que la realització de la comanda de compra o adquisició materialitza l'acceptació plena i completa de les condicions particulars de venda aplicables a cada cas.

Les comunicacions, ordres de compra i pagaments que intervinguin durant les transaccions efectuades en el Lloc web podrien ser arxivades i conservades en els registres informatitzats amb la finalitat de constituir un mitjà de prova de les transaccions, en tot cas, respectant les condicions raonables de seguretat i les lleis i normatives vigents que referent a això siguin aplicable, i particularment atesa la *LOPD i als drets que assisteixen als Usuaris conforme a la polí tica de privacitat d'aquest Lloc web (Aví s Legal i Condicions Generals d'ú s).

4. DISPONIBILITAT

Totes les comandes de compra rebudes per Autoescola Matadepera S.L. a travé s del Lloc web estan subjectes a la disponibilitat dels productes i/o al fet que cap circumstà ncia o causa de força major (clà usula nou d'aquestes Condicions) afecti el subministrament dels mateixos i/o a la prestació dels serveis. Si es produïssin dificultats quant el servei fos irrealitzable Autoescola Matadepera S.L. es compromet a contactar a l'Usuari i reemborsar qualsevol quantitat que pogué s haver estat abonada en concepte d'import.

5. PREUS I PAGAMENT

Els preus exhibits en el Lloc web só n els finals, en Euros (€) i inclouen els impostos, tret que per exigè ncia legal, especialment quant a l'IVA, s'assenyali i apliqui qüestió diferent.

Les despeses d'enviament i o gestió es troben inclosos en els preus finals dels productes tal com es mostren en el Lloc web. .

En cap cas el Lloc web afegirà costos addicionals al preu d'un producte o d'un servei de forma automà tica, sinó nomé s aquells que l'Usuari hagi seleccionat i triat voluntà ria i lliurement.

Els preus poden canviar en qualsevol moment, però els possibles canvis no afectaran les comandes o compres respecte als que l'Usuari ja hagi rebut una confirmació de comanda.

Els mitjans de pagament acceptats seran: Targeta de crè dit o dè bit, i Transferè ncia bancà ria.

Les targetes de crè dit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l'entitat bancà ria emissora d'aquestes, si aquesta entitat no autoritzé s el pagament, no serà responsable per cap retard o falta de lliurament i no podrà formalitzar cap contracte amb l'Usuari.

Una vegada que Autoescola Matadepera S.L. rebi l'ordre de compra per part de l'Usuari a travé s del Lloc web, es farà una *pre-autorització en la targeta que correspongui per a assegurar que existeixen fons suficients per a completar la transacció . El cà rrec en la targeta es farà en el moment en què s'enviï a l'Usuari la confirmació d'enviament i/o confirmació del servei que es presta en forma i, si escau, lloc establert.

En tot cas, en fer clic en " ".POSAR NOM CASELLA QUE CLIQUEN AL ADQUIRIR UN PRODUCTE l'Usuari confirma que el mè tode de pagament utilitzat é s seu o que, si escau, é s el legí tim posseïdor de la targeta regalo o de la targeta abono.

Les comandes de compra o adquisició en els quals l'Usuari seleccioni com a mitjà de pagament la transferè ncia bancà ria seran reservats durant 5 dies naturals a partir de la confirmació de la comanda per a poder deixar el temps suficient al fet que la transferè ncia bancà ria sigui presa en compte pel sistema de pagaments utilitzat pel Lloc web. Quan el sistema rep la transferè ncia, la comanda serà preparada i gestionada per a enviament.

Mitjançant aquest mè tode de pagament, l'Usuari ha d'assegurar-se que introdueix correctament l'import exacte de la comanda de compra, així com el nú mero de compte i la referè ncia de la transferè ncia. En cas d'error, no podrà validar la comanda, que serà anul·lat.

6. MITJANS Tè CNICS PER A CORREGIR ERRORS

Es posa en coneixement de l'Usuari que en cas que detecti que s'ha produït un error en introduir dades necessà ries per a processar la seva sol·licitud de compra en el Lloc web, podrà modificar els mateixos posant-se en contacte amb Autoescola Matadepera S.L. a travé s dels espais de contacte habilitats en el Lloc web, i, si escau, a travé s d'aquells habilitats per a contactar amb el servei d'atenció al client, i/o utilitzant les dades de contacte facilitats en la clà usula primera (Informació general). Així mateix, aquestes informacions també podrien esmenar-se per l'Usuari a travé s del seu espai personal de connexió al Lloc web.

En qualsevol cas, l'Usuari, abans de fer clic en " ".POSAR NOM CASELLA QUE CLIQUEN AL ADQUIRIR UN PRODUCTE té accé s a l'espai, carret, o cistella on es van anotant les seves sol·licituds de compra i pot fer modificacions.

D'igual forma, es remet a l'Usuari a consultar l'Aví s Legal i Condicions Generals d'ú s per a recaptar mé s informació sobre com exercir el seu dret de rectificació .

7. DEVOLUCIONS

En els casos en els quals l'Usuari adquirí s productes en o travé s del Lloc web del titular, li assisteixen una sè rie de drets, tal com s'enumeren i descriuen a continuació :

Dret de Desistiment

L'Usuari, com a consumidor i usuari, realitza una compra en el Lloc web i, per tant li assisteix el dret a desistir d'aquesta compra en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació .

Aquest termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia que l'Usuari va contractar el servei.

Per a exercir aquest dret de desistiment, l'Usuari haurà de notificar la seva decisió a Autoescola Matadepera S.L.. Podrà fer-ho, si escau, a travé s dels espais de contacte habilitats en el Lloc web.

L'Usuari, independentment del mitjà que triï per a comunicar la seva decisió , ha d'expressar de forma clara i inequí voca que é s la seva intenció desistir del contracte. En tot cas, l'Usuari podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que posa a la seva disposició com a part annexada a aquestes Condicions, no obstant això , el seu ú s no é s obligatori.

Per a complir el termini de desistiment, n'hi ha prou que la comunicació que expressa inequí vocament la decisió de desistir sigui enviada abans que venci el termini corresponent.

En cas de desistiment, Autoescola Matadepera S.L. reemborsarà a l'Usuari tots els pagaments rebuts, (amb l'excepció de les despeses addicionals triades per l'Usuari per a una modalitat d'enviament diferent a la modalitat menys costosa oferta en el Lloc web) sense cap demora indeguda i, en tot cas, a tot tardar en 14 dies naturals a partir de la data en la qual l’Empresa é s informada de la decisió de desistir per l'Usuari.

L'Usuari reconeix saber que existeixen excepcions al dret de desistiment, tal com es recull en l'article 103 del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refó s de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementà ries. De forma enunciativa, i no exhaustiva, aquest seria el cas de: productes personalitzats; productes que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa; *CDs/DVD sense el seu embolcall, tal com es precinta en fà brica; productes que per raons d'higiene o de la salut van precintats i han estat desprecintats despré s del lliurament.

En aquest mateix sentit es regeix la prestació d'un servei que l'Usuari pogué s contractar en aquest Lloc web, perquè aquesta mateixa Llei estableix que no assistirà el Dret de desistiment als Usuaris quan la prestació del servei ha estat completament executada, o quan hagi començat, amb el consentiment expré s del consumidor i usuari i amb el reconeixement per la seva part que é s conscient que, una vegada que el contracte hagi estat completament executat per , haurà perdut el seu dret de desistiment.

En tot cas, no es farà cap reemborsament si el producte ha estat usat mé s enllà de la mera obertura d'aquest, de productes que no estiguin en les mateixes condicions en les quals es van lliurar o que hagin sofert algun mal despré s del lliurament.

Així mateix, s'ha de retornar els productes usant o incloent tots els seus embolcalls originals, les instruccions i altres documents que si escau els acompanyin, a mé s d'una cò pia de la factura de compra.

8. EXONERACIó DE RESPONSABILITAT

Excepte disposició legal en sentit contrari, Autoescola Matadepera S.L. no acceptarà cap responsabilitat per les següents pè rdues, amb independè ncia del seu origen:

Qualssevol pè rdues que no fossin atribuïbles a cap incompliment per part seva.

Pè rdues empresarials (incloent lucre cessant, d'ingressos, de contractes, d'estalvis previstos, de dades, pè rdua del fons de comerç o despeses innecessà ries incorregudes).

Tota una altra pè rdua indirecta que no fos raonablement previsible per totes dues parts en el moment en què es va formalitzar el contracte de compravenda dels productes entre totes dues parts.

Igualment, també limita la seva responsabilitat quant als següents casos:

Autoescola Matadepera S.L. aplica totes les mesures concernents a proporcionar una visualització fidel del servei en el Lloc web, no obstant això no es responsabilitza per les mí nimes diferè ncies o inexactituds que puguin existir degut mancant resolució de la pantalla, o problemes del navegador que s'utilitzi o uns altres d'aquesta í ndole.

Fallades tè cniques que per causes fortuïtes o d'una altra í ndole, impedeixin un normal funcionament del servei a travé s d'internet. Falta de disponibilitat del Lloc web per raons de manteniment o unes altres, que impedeixi disposar del servei. Autoescola Matadepera S.L. posa tots els mitjans al seu aconsegueixi efectes de dur a terme el procé s de compra, pagament i enviament/lliura dels productes, no obstant això s'eximeix de responsabilitat per causes que no li siguin imputables, cas fortuït o força major.

Autoescola Matadepera S.L. no es farà responsable del mal ú s i/o del desgast dels productes que hagin estat utilitzats per l'Usuari. Al mateix temps, Autoescola Matadepera S.L. tampoc es farà responsable d'una devolució errò nia realitzada per l'Usuari. é s responsabilitat de l'Usuari retornar el producte correcte.

En general, Autoescola Matadepera S.L. no es responsabilitzarà per cap incompliment o retard en el compliment d'alguna de les obligacions assumides, quan el mateix es degui a esdeveniments que estan fora del nostre control raonable, é s a dir, que es deguin a causa de força major, i aquesta podrà incloure, a manera enunciativa però no exhaustiu:

Vagues, tancaments patronals o altres mesures reivindicatives.

Commoció civil, revolta, invasió , amenaça o atac terrorista, guerra (declarada o no) o amenaça o preparatius de guerra.

Incendi, explosió , tempesta, inundació , terratrè mol, enfonsament, epidè mia o qualsevol altre desastre natural.

Impossibilitat d'ú s de trens, vaixells, avions, transports de motor o altres mitjans de transport, pú blics o privats.

Impossibilitat d'utilitzar sistemes pú blics o privats de telecomunicacions.

Actes, decrets, legislació , normativa o restriccions de qualsevol govern o autoritat pú blica.

D'aquesta forma, les obligacions quedaran suspeses durant el perí ode en què la causa de força major continuï, i Autoescola Matadepera S.L. disposarà d'una ampliació en el termini per a complir-les per un perí ode de temps igual al que duri la causa de força major.

Autoescola Matadepera S.L. posarà tots els mitjans raonables per a trobar una solució que ens permeti complir les nostres obligacions malgrat la causa de força major.

9. COMUNICACIONS PER ESCRIT I NOTIFICACIONS

Mitjançant l'ú s d'aquest Lloc web, l'Usuari accepta que la major part de les comunicacions amb Autoescola Matadepera S.L. siguin electrò niques (correu electrò nic o avisos publicats en el Lloc web).

A efectes contractuals, l'Usuari consent a usar aquest mitjà electrò nic de comunicació i reconeix que tot contracte, notificació , informació i altres comunicacions que Autoescola Matadepera S.L. enviï de forma electrò nica compleixen amb els requisits legals de ser per escrit. Aquesta condició no afectarà els drets reconeguts per llei a l'Usuari.

L'Usuari pot enviar notificacions i/o comunicar-se amb Autoescola Matadepera S.L. a travé s de les dades de contacte que en aquestes Condicions es faciliten i, si escau, a travé s dels espais de contacte del Lloc web.

Igualment, tret que s'estipuli el contrari, Autoescola Matadepera S.L. pot contactar i/o notificar a l'Usuari en el seu correu electrò nic o en l'adreça postal facilitada.

10. RENú NCIA

La falta de requeriment per part d’Autoescola Matadepera S.L. del compliment estricte per l'Usuari d'alguna de les seves obligacions suposarà , ni una renú ncia a altres drets o accions derivats d'un contracte o de les Condicions, ni exonerarà l'Usuari del compliment de les seves obligacions.

Cap renú ncia d'alguna de les presents Condicions o als drets o accions derivats d'un contracte farà efecte, tret que s'estableixi expressament que é s una renú ncia i es formalitzi i se li comuniqui a l'Usuari per escrit.

11. NUL·LITAT

Si alguna de les presents Condicions fossin declarades nul·les i sense efecte per resolució ferma dictada per autoritat competent, la resta de les clà usules romandran en vigor, sense que quedin afectades per aquesta declaració de nul·litat.

12. ACORD COMPLET

Les presents Condicions i tot document al qual es faci referè ncia expressa a aquestes constitueixen l'acord í ntegre existent entre l'Usuari i Autoescola Matadepera S.L. en relació a fi de l’arrendament de serveis i substitueixen a qualsevol altre pacte, acord o promesa anterior convinguda verbalment o per escrit per les mateixes parts.

L'Usuari i Autoescola Matadepera S.L reconeixen haver consentit la celebració d'un contracte sense haver confiat en cap declaració o promesa feta per l'altra part, excepte allò que figura expressament esmentat en les presents Condicions.

13.PROTECCIó DE DADES

La informació o dades de carà cter personal que l'Usuari faciliti a Autoescola Matadepera S.L. en el curs d'una transacció en el Lloc web, seran tractats conforme a el que s'estableix en les polí tiques de protecció de dades (Aví s Legal i Condicions Generals d'ú s). En fer accedir, navegar i/o usar el Lloc web l'Usuari consent el tractament d'aquesta informació i dades i declara que tota la informació o dades que facilita só n veraces.

14.LEGISLACIó APLICABLE I JURISDICCIó

L'accé s, navegació i/o ú s d'aquest Lloc web i els contractes de compra de productes a travé s del mateix es regiran per la legislació espanyola.

Qualsevol controvè rsia, problema o desacord que sorgeixi o estigui relacionat amb l'accé s, navegació i/o ú s del Lloc web, o amb la interpretació i execució d'aquestes Condicions, o amb els contractes de venda entre i l'Usuari, serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols.

15. QUEIXES I RECLAMACIONS

L'Usuari pot fer arribar Autoescola Matadepera S.L. a les seves queixes, reclamacions o tot un altre comentari que desitgi realitzar a travé s de les dades de contacte que es faciliten al principi d'aquestes Condicions (Informació General).

A mé s, Autoescola Matadepera S.L disposa de fulles oficials de reclamació a la disposició dels consumidors i usuaris, i que aquests poden sol·licitar en qualsevol moment, utilitzant les dades de contacte que es faciliten al principi d'aquestes Condicions (Informació General).

Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros, para recopilar información estadística sobre tu navegación y mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias, generada a partir de tus pautas de navegación. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Si quieres, puedes cambiar tus preferencias o ampliar esta información.